Taktilne staze

Taktilne trake (Tactile paving) služe da licima sa oštećenim vidom olakšaju kretanje kroz gradske ulice. Taktilne trake i elementi taktilnog sklopa služe za horizontalnu orijentaciju, odnosno pomoć pri kretanju slijepih i slabovidih osoba. Najčešće se koriste u javnim prostorima, kao što su: medecinske ustanove, banke, pošte, autobuske stanice, željezničke stanice i aerodromi.


This document was successfully checked as HTML5!